Hoe ziet ons hulpverleningstraject eruit?

Stap 1 - Oriënterend gesprek

Tijdens een oriënterend gesprek maken we kennis met elkaar en horen we graag van u waar u hulp bij nodig wenst. We bieden een luisterend oor en stellen vragen waar we iets meer van willen weten in het belang van het hulpaanbod. We vragen hierbij altijd toestemming aan u en als u ergens geen antwoord op wilt geven dan bent u daar vrij in. In het gesprek proberen we te achterhalen waar de knelpunten liggen en proberen zo te kijken of we een hoofddoel voor u helder kunnen krijgen.

Stap 2 - Intake gesprek

Na het oriënterend gesprek gaan wij aan de slag met het opstellen van werkdoelen en een hulpverleningsplan, dit doen wij altijd tijdens het intake gesprek. Nadat we deze hebben opgesteld wordt het aan je voorgelegd en nemen we het stap voor stap met je door. Mocht je opmerkingen of aanpassingen hebben dan stellen we dit bij en gaan pas na jouw goedkeuring van het plan verder.

Stap 3 - Aan de slag

Na jouw goedkeuring van het plan gaan we met elkaar aan het werk. Omdat wij werken vanuit de methodiek Verbind Gezag en Geweldloos Verzet, kijken we samen met jou naar steunpilaren binnen jouw kringen. Dus wie zijn er belangrijk voor je en wie kunnen jou ondersteunen in het veranderproces wat je aangaat? Deze steunpilaren betrekken we zo veel als mogelijk in de hulpverlening, zodat als de begeleiding vanuit Larimar later stopt je samen met hen verder kunt.

Stap 4 - Evaluatie

Na enkele maanden wordt je uitgenodigd voor een evaluatie. Hierbij wordt je gevraagd hoe jij vind dat je begeleidt wordt door ons. We zijn hierbij erg benieuwd naar wat er goed gaat en wat er beter kan. Als je op of een aanmerkingen hebt, horen we dat graag want alleen dan kunnen we onze hulpverlening beter op jou afstemmen. Je bent natuurlijk altijd vrij om eerder ook al aan te geven hoe je vind dat het gaat, want hoe eerder we weten waar het stroef loopt hoe sneller we daarop kunnen anticiperen. Tijdens de evaluatie bespreken we ook of we ergens wat moeten aanpassen of dat we moeten doorgaan zoals het gaat.

Stap 5 - Afrondingsfase

In de laatste fase gaan we richting de afronding. In deze fase wordt je klaargestoomd om zonder onze begeleiding te participeren in de maatschappij. Ook wordt er een eindgesprek gepland en hierbij wordt er samen met jou gekeken welke positieve stappen er allemaal zijn gezet. Tevens krijg je weer de mogelijkheid geboden om aan te geven hoe je onze begeleiding hebt ervaren. Waar moeten we mee doorgaan en wat moet er beter?

Onze diensten

Ambulant wonen

Wanneer je een eigen woning hebt, is zelfstandig kunnen wonen ontzettend belangrijk. Alleen is dit helaas niet altijd vanzelfsprekend. Wij bieden daarom passende ondersteuning, waardoor zelfstandig wonen toch mogelijk wordt. Dit wordt ook wel ambulant wonen genoemd. In sommige gevallen kunnen wij je ook woonruimte bieden. Tevens zorgen wij voor passende begeleiding. Op deze manier woon je toch zelfstandig met extra ondersteuning om dit mogelijk te maken.

Zorg is maatwerk. Ambulant wonen draait dan ook om het afstemmen van de ondersteuning aan de behoeftes van ieder individuele. Wanneer er behoefte is aan meer structuur, helpen wij met structuur aanbrengen in het huishouden. Ook wanneer er behoefte is aan ondersteuning bij de financiën kunnen wij hierbij helpen. Hoe ambulant wonen eruit ziet, is dus volledig afhankelijk van jezelf. Ondanks dat de mate van ondersteuning kan verschillen, blijft de kwaliteit van deze ondersteuning bij ons altijd hoog in het vaandel staan.

Zorg is maatwerk. Ambulant wonen draait dan ook om het afstemmen van de ondersteuning aan de behoeftes van ieder individuele. Wanneer er behoefte is aan meer structuur, helpen wij met structuur aanbrengen in het huishouden. Ook wanneer er behoefte is aan ondersteuning bij de financiën kunnen wij hierbij helpen. Hoe ambulant wonen eruit ziet, is dus volledig afhankelijk van jezelf. Ondanks dat de mate van ondersteuning kan verschillen, blijft de kwaliteit van deze ondersteuning bij ons altijd hoog in het vaandel staan.

Verzorging & verpleging

Heeft u moeite met aan- en uitkleden, lichamelijke hygiëne of andere dagelijkse handelingen? Onze thuiszorg is er op gericht om u te helpen bij uw dagelijkse verzorging wanneer u dat (tijdelijk) niet zelf kunt. Met een vast en klein team van verzorgende uit uw eigen omgeving zorgen we graag voor u en ziet u steeds weer dezelfde vertrouwde gezichten.

Larimar biedt verpleging aan huis die door gespecialiseerde verpleegkundigen wordt uitgevoerd. De medische zorg die u nodig heeft bieden we op maat en doen dit in overleg met uw verwijzer (huisarts, case manager, transfer verpleeg kundige) en eventuele mantelzorger. Dankzij een klein team van deskundige en enthousiaste verpleegkundigen en verzorgende ziet u steeds weer dezelfde vertrouwde gezichten. Dat maakt onze thuiszorg extra persoonlijk.

Larimar biedt verpleging aan huis die door gespecialiseerde verpleegkundigen wordt uitgevoerd. De medische zorg die u nodig heeft bieden we op maat en doen dit in overleg met uw verwijzer (huisarts, case manager, transfer verpleeg kundige) en eventuele mantelzorger. Dankzij een klein team van deskundige en enthousiaste verpleegkundigen en verzorgende ziet u steeds weer dezelfde vertrouwde gezichten. Dat maakt onze thuiszorg extra persoonlijk.

Uw zorg begint hier

Flexibele afspraken en spoedeisende zorg

    Call Now Button