Missie & Visie

Larimar biedt (jong)volwassenen en ouderen, die moeite hebben met zelfredzaamheid en regievoering over hun leven, 24/7 begeleiding en zorg op maat. De ondersteuningsbehoefte van onze cliënten komt veelal voort uit een verstandelijke beperking, psychische / psychosociale problematiek, somatische problemen, gedragsproblemen en/of verslaving. Hierdoor ervaren onze cliënten moeilijkheden bij het zelfstandig deelnemen aan de maatschappij (participatie).

Wij bieden kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke aandacht waarbij de begeleiding is afgestemd op de behoeften en belangen van het individu. Er wordt gewerkt vanuit een persoons- en klantgerichte benadering; de cliënt en zijn of haar mogelijkheden staan centraal. Niet de problemen, maar de oplossingen worden als vertrekpunt genomen. Uitgaande van de competenties van de cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen om risico op overvraging te voorkomen.

Wij bieden kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke aandacht waarbij de begeleiding is afgestemd op de behoeften en belangen van het individu. Er wordt gewerkt vanuit een persoons- en klantgerichte benadering; de cliënt en zijn of haar mogelijkheden staan centraal. Niet de problemen, maar de oplossingen worden als vertrekpunt genomen. Uitgaande van de competenties van de cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen om risico op overvraging te voorkomen.

Larimar begeleidt cliënten vanuit een basishouding die zich kenmerkt door transparantie, voorspelbaarheid, vertrouwen en veiligheid. Begeleiders blijven nabij vanuit betrokkenheid en bieden duidelijkheid, structuur en acceptatie. Ons beleid is het stimuleren en dirigeren van de cliënt richting zelfsturing (empowerment) en de verbinding met de maatschappij. Wij gaan dan ook uit van een holistische visie binnen de zorg, dat de mens onderdeel is van het geheel, ofwel de samenleving.

Larimar begeleidt cliënten vanuit een basishouding die zich kenmerkt door transparantie, voorspelbaarheid, vertrouwen en veiligheid. Begeleiders blijven nabij vanuit betrokkenheid en bieden duidelijkheid, structuur en acceptatie. Ons beleid is het stimuleren en dirigeren van de cliënt richting zelfsturing (empowerment) en de verbinding met de maatschappij. Wij gaan dan ook uit van een holistische visie binnen de zorg, dat de mens onderdeel is van het geheel, ofwel de samenleving.

Uw zorg begint hier

Flexibele afspraken en spoedeisende zorg

    Call Now Button