Onze diensten

Larimar biedt (jong)volwassenen en ouderen, die moeite hebben met zelfredzaamheid en regievoering over hun leven, 24/7 begeleiding en zorg op maat. De ondersteuningsbehoefte van onze cliënten komt veelal voort uit een verstandelijke beperking, psychische / psychosociale problematiek, somatische problemen, gedragsproblemen en/of verslaving. Hierdoor ervaren onze cliënten moeilijkheden bij het zelfstandig deelnemen aan de maatschappij (participatie).

Dit doen wij op de volgend manieren:

Ambulante begeleiding

Je kan ook kiezen voor ambulante begeleiding. Zodra er passende professionele begeleiding is gevonden, wordt er gekeken naar wat de hulpvraag precies inhoudt.

Ambulant wonen

Wanneer je een eigen woning hebt, is zelfstandig kunnen wonen ontzettend belangrijk. Alleen is dit helaas niet altijd vanzelfsprekend.

Verzorging en verpleging

Heeft u moeite met aan- en uitkleden, lichamelijke hygiëne of andere dagelijkse handelingen? Onze thuiszorg is er op gericht om u te helpen bij uw dagelijkse verzorging wanneer u dat (tijdelijk) niet zelf kunt.

Uw zorg begint hier

Flexibele afspraken en spoedeisende zorg.

Of bel — 0655472730